Patrick Baitman – ‘Flava In Ya Ears’ Freestyle UKRAP

maxresdefault

\

Patrick Baitman – ‘Fava In Ya Ears’ freestyle.

Original instrumental Craig Mack – Flava In Ya Ears